CAM

CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine) ovat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Perinteinen kiinalainen lääketiede on täydentävää hoitoa, koska sitä voidaan käyttää edistämään hyvinvointia ja toipumista esimerkiksi aivoinfarktin aiheuttamista halvausoireista. Perinteinen kiinalainen lääketiede on myös vaihtoehtohoitoa, koska sitä voidaan käyttää esimerkiksi selkäkipuihin kipulääkkeiden sijasta.

Suomessa ei ole CAM-hoitoja koskevaa erillislakia eikä myöskään CAM-hoitoja rajoittavaa lainsäädäntöä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry perustettiin 13.6.2019. Luontaishoitoalan järjestöt haluat äänensä kuuluviin suurjärjestön kautta.

CAM-foorumi toimii CAM-alan järjestöjen yhteistoimintaryhmittymänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloittaa CAM-hoitoja koskevan erillislain valmistelun.

Eduskunnassa tehtiin lakialoite CAM-hoitoja rajoittavaksi lainsäädännöksi.

Ruotsi selvittää luopumista CAM-hoitoja rajoittavasta lainsäädännöstä.

Lakeja, joilla on merkitystä CAM-alalle.

Hallitusohjelmasta löytyy maininta CAM-alaa koskevasta lainsäädännöstä.

WHO haluaa tuoda perinteisen ja täydentävän lääketieteen osaksi terveydenhoitojärjestelmää.

EUROCAM on Euroopan CAM-alojen potilaiden ja koulutettujen ammattilaisten yhteistyöjärjestö.

CAMbrella oli eurooppalainen CAM-alojen tutkimusryhmä vuosina 2010 – 2012.

ISCMR on kansainvälinen tutkijoiden, CAM-ammattilaisten ja päättäjien tieteellinen organisaatio.