CAM

Luontaishoidot eli Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine) eli luontaishoidot ovat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Esimerkiksi Perinteinen kiinalainen lääketiede on täydentävää hoitoa, koska sitä voidaan käyttää edistämään hyvinvointia ja toipumista esimerkiksi aivoinfarktin aiheuttamista halvausoireista. Perinteinen kiinalainen lääketiede on myös vaihtoehtohoitoa, koska sitä voidaan käyttää esimerkiksi selkäkipuihin kipulääkkeiden sijasta.

Suomessa ei ole CAM-hoitoja koskevaa erillislakia eikä myöskään CAM-hoitoja rajoittavaa lainsäädäntöä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry perustettiin 13.6.2019. Luontaishoitoalan järjestöt haluat äänensä kuuluviin suurjärjestön kautta.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot – avoin seminaari 14.1.2020.
Haaste ja mahdollisuus – tutkimusta, tietoa ja terveyspolitiikkaa.

Kansalaisaloitteella, jota kannattaa vähintään 50.000 henkilöä, estetään CAM-hoitoja rajoittavan lain (ns. ”puoskarilain”) säätäminen.

CAM-foorumi toimii CAM-alan järjestöjen yhteistoimintaryhmittymänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloittaa CAM-hoitoja koskevan erillislain valmistelun. Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportissa vaaditaan epätieteellisin perustein täydentäviä hoitoja rajoittavaa lakia.

Eduskunnassa tehtiin lakialoite CAM-hoitoja rajoittavaksi lainsäädännöksi.

Lääkäriliitto on kartoittanut lääkärien suhtautumista täydentäviin ja vaihtoehtohoitoihin. Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019.

Sveitsissä antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Akupunktio oli korvattava jo aikaisemmin.

Ruotsi selvittää luopumista CAM-hoitoja rajoittavasta lainsäädännöstä.

Norjalla on kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) tutkimuskeskus NAFKAM, joka ylläpitää terveysviranomaisten virallista verkkosivustoa nafkam.no.

Espanjassa CAM-hoidot ovat vaarassa.

Intiassa Ayurvedaa kutsutaan Intian kruununjalokiveksi ja sitä varten on perustettu maahan oma ministeriö.

Lakeja, joilla on merkitystä CAM-alalle.

Hallitusohjelmasta löytyy maininta CAM-alaa koskevasta lainsäädännöstä.

WHO haluaa tuoda perinteisen ja täydentävän lääketieteen osaksi terveydenhoitojärjestelmää.

EUROCAM on Euroopan CAM-alojen potilaiden ja koulutettujen ammattilaisten yhteistyöjärjestö.

CAMbrella oli eurooppalainen CAM-alojen tutkimusryhmä vuosina 2010 – 2012.

ISCMR on kansainvälinen tutkijoiden, CAM-ammattilaisten ja päättäjien tieteellinen organisaatio.