CAMbrella

CAMbrella oli täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) tutkimusryhmä. Se johti tutkimusohjelmaa, joka selvitti CAM:n asemaa Euroopassa vuosina 2010 – 2012. Ryhmä muodostui 16 organisaatiosta 12 Euroopan maasta. CAMbrella-projekti keskittyi akateemiseen tutkimukseen suosimatta mitään CAM-hoitoa.

CAMbrella projektia ja sen tuloksia esitellään Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumin verkkosivulla CAM-tutkimus Euroopan Unionissa. Projektin tuloksia esitellään myös Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys ry:n verkkosivulla CAM-tutkimus Euroopan Unionissa.