Eduskunta

Eduskunnassa tehtiin 24.10.2018 Lakialoite (LA 54/2018 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Sen sisältö on sama rajoittava laki, jota Lääkäriliitto ajoi v. 2009 STM:n asettamassa CAM-hoitoja pohtineessa työryhmässä. Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Sari Raassina toivoi 15.11.2018 täysistunnon lähetekeskustelun esittelypuheenvuorossaan  aloitteelle pikaista käsittelyä. ”Pykälät ovat valmiina”, hän totesi puheenvuoronsa lopuksi. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lakialoitteen tila on edelleen sama. Aloitteen eteneminen vaatii noin sata allekirjoittajaa. Nyt koossa on 31. Aloite voi edetä myös siten että se käsitellään yhdessä hallituksen (STM:n) antaman samaa asiaa käsittelevän lakiehdotuksen kanssa. Toisaalta kaikki eduskunnassa tehdyt lakialoitteet raukeavat vaalikauden päättyessä keväällä 2019.

Lakialoite raukesi kun uusi eduskunta valittiin vaaleilla 14.4.2019.