Norja

Nafkam.no on Norjan terveysviranomaisten virallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) verkkosivusto. Sitä ylläpitää vuonna 2000 avattu NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus). Se sijaitsee Tromsan yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa (Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway).

Nafcam.no verkkosivuston tehtävänä on selkeyttää monimutkaista kenttää tarjoamalla tasapuolista tieteeseen perustuvaa tietoa, jonka tarkoitus on auttaa yleisöä tekemään tietoon perustuvia terveys- ja hoitovalintoja. NAFKAM:n yleinen ja keskeinen alue on potilasturvallisuuden edistäminen. Se vaikuttaa siihen näkökulmaan, josta informaatio nafkam.no verkkosivustolla esitetään. Nafkam.no verkkosivuston ei pidä kuitenkaan estää eikä edistää väestön täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöä.