STM

15.5.2019 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportin. STM asetti työryhmän 16.1.2019 ministeri Annika Saarikon allekirjoittamalla asettamispäätöksellä. Työryhmän loppuraportin luvussa 5.5 Lainsäädännön kehittäminen todetaan:

Tutkimusnäyttöön perustumattomien vaihtoehtohoitojen tarjoaminen, markkinointi ja käyttö ovat Suomessa lisääntyneet. Tämä voi jatkossa johtaa siihen, että väestön luottamus myös rokotuksiin heikentyy. Suomesta puuttuu vaihtoehtohoitojen sääntelyä koskeva lainsäädäntö. Esimerkiksi Ruotsissa syöpäsairaita, raskaana olevia tai alle 8-vuotiaita lapsia ei saa hoitaa kuin henkilö, jolla on lainmukainen terveydenhuollon koulutus. Vastaava laki tulisi jatkossa valmistella myös Suomeen.

3.12.2018 Ministeri Annika Saarikko kirjoitti STM:n kolumnissaan:

Rokotevastaisuuteen liittyy myös väärän tiedon tarkoituksellista tai kaupallisessa hyötymismielessä tehtyä toimintaa,  mm. maksullisia luentoja, rokotteiden pääosin kuvitteellisista tai suuresti liioitelluista vaaroista kertovien kirjojen ja vaihtoehtoisten rohdosvalmisteiden (ml. hopeavesi) myyntiä.

Pidän tälläistä toimintaa erityisen tuomittavana. Uskomushoitoja on tarkoitus Suomessa vihdoin laittaa ojennukseen lainsäädännöllä. Sen valmistelun olen käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriössä tänä syksynä.

17.10.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi tiedotteen, jossa se ilmoittaa käynnistävänsä valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä. Tiedote toteaa mm.

Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. … Tavoitteena on, että uusi laki sisältäisi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän, säännöksen lain soveltamisalasta, yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville, markkinointia ja valvontaa koskevia säännöksiä sekä säädökset hoitoa antavien rekisteröinnistä.

Valmistelutyö alkanee vuoden 2019 alussa seuraavaa eduskuntaa varten.

Vuosina 2008-2009 STM:n asettama työryhmä selvitti vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta. Työryhmän raportti ”Vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarve” julkaistiin v. 2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:17). Raportin liitteenä on työryhmän ehdottama rajoittava laki (varsinainen lakiteksti on liitteen lopussa). Täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja edustavien työryhmän jäsenten eriävä mielipide on raportin lopussa. Nähtävästi juuri painavan eriävän mielipiteen vuoksi silloinen sosiaali- ja terveysministeri ei halunnut viedä rajoittavaa lakiehdotusta eteenpäin.