STM

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 17.10.2018 tiedotteen, jossa se ilmoittaa käynnistävänsä valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä. Tiedote toteaa mm.

Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. … Tavoitteena on, että uusi laki sisältäisi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän, säännöksen lain soveltamisalasta, yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville, markkinointia ja valvontaa koskevia säännöksiä sekä säädökset hoitoa antavien rekisteröinnistä.

Valmistelutyö alkanee vuoden 2019 alussa seuraavaa eduskuntaa varten.