Sveitsi

Sveitsissä antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Tämä uudistus perustuu vuonna 2009 toimeenpantuun kansanäänestykseen.

Pysyvän lain säätäminen oli vuosia kestävän prosessin tulos. Lue myös Peter Zimmermannin ja Pauliina Aarvan 31.5.2016 kirjoittama blogikirjoitus prosessin vaiheista.

  • Vuonna 2006 Liittovaltion sosiaalivakuutustoimisto antoi tehtäväksi homeopatiaa koskevan terveysteknologian arviointiraportin osana täydentävien hoitojen arviointiohjelmaa, joka perustettiin Sveitsin hallituksen vuonna 1998 tekemän päätöksen seurauksena sisällyttää alustavasti täydentäviä hoitomuotoja niiden palveluiden listalle, jotka kansallinen lakisääteinen terveysvakuutus kattaa.
  • Vuonna 2009 kansanäänestyksessä 67% tuki antroposofisen lääketieteen, homeopatian, neuraaliterapian, fytoterapian ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen ottamista julkisen sairausvakuutuksen piiriin. Akupunktio oli korvattava jo aikaisemmin.
  • Vuonna 2011 Sveitsin hallitus päätti, että julkinen sairausvakuutus kattaa täydentävät hoidot vuodesta 2012 alkaen vuoden 2017 loppuun asti osana määräaikaista tieteellistä arviointihanketta, jonka tarkoitus oli selvittää pitäisikö valtiollisesta kattavuudesta tehdä pysyvä. Hankkeeseen mukaan otetut viisi täydentävää hoitomuotoa olivat antroposofinen lääketiede, homeopatia, neuraaliterapia, fytoterapia ja perinteinen kiinalainen lääketiede. Lue BMJ:n uutinen asiasta.
  • Sveitsin terveysteknologian homeopatiaa koskeva arviointiraportti vuodelta 2011 sisältää seitsemän vuotta kestäneen homeopatiaa koskevan näytön arvioinnin tulokset. Raportin johtopäätöksenä oli, että homeopatia, niin kuin sitä Sveitsissä harjoitetaan, on kliinisesti tehokas, kustannustehokas ja turvallinen. Homeopatia onkin sittemmin tullut tarjolle sveitsiläisille osana heidän kansallista terveydenhuoltoa. Kirjoittajien mukaan heidän raporttinsa vahvistaa, että homeopatia on arvokas lisä perinteiseen lääketieteeseen — niin kuin se on käytännön terveydenhuollossa ollutkin jo pitkään.
  • Sveitsin 16.6.2017 tekemä päätös ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi.