WHO

Maailman terveysjärjestö (WHO) haluaa edistää perinteisten ja täydentävien hoitojen ottamista osaksi normaalia terveydenhoitojärjestelmää. WHO käyttää käsitettä Traditional Medicine (TM) perinteinen lääketiede. Joissakin maissa käytetään sen sijaan käsitettä Complementary Medicine (CM) täydentävä lääketiede.

WHO:n perinteisen lääketieteen strategia vuosille 2014-2023 määrittelee tavoitteekseen tukea jäsenvaltioita:

  • valjastamaan perinteisen lääketieteen mahdollinen hyöty terveyden, hyvinvoinnin ja ihmiskeskeisen terveydenhuollon hyväksi;
  • edistämään turvallista ja tehokasta perinteisen lääketieteen käyttöä sääntelyn ja tutkimuksen avulla sekä integroimalla perinteisen lääketieteen tuotteet, harjoittajat ja käyttö terveysjärjestelmään siellä missä se on tarkoituksenmukaista. (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, sivu 11)