Länsimainen lääketiede

Ennen kurssitodistuksen saamista opiskelijan on suoritettava 30 op länsimaisen lääketieteen opintoja.  Suositeltavaa on jakaa länsimaisen lääketieteen opinnot kolmelle vuodelle muun opiskelun ohessa suoritettavaksi. Länsimaisen lääketieteen opintoja on tarjolla useissa eri koulutusorganisaatioissa sekä verkkokursseina että lähiopetuksena. Tässä on lueteltu muutamia:

Avoimessa yliopistossa on tarjolla 25 op:n Lääketieteen perusteita perusopintokokonaisuus. Loput 5 op voi valita esimerkiksi Avoimen yliopiston Kansanterveystieteen tai Terveystieteiden 25 op:n opintokokonaisuudesta.

TAIMI-koulutuksella on tarjolla Lääketieteen perusteet 14 op kurssi sekä Lääketieteen perusteet jatko-osa 16 op kurssi (saman verkkosivun loppuosassa). Molemmat ovat verkkokursseja. Opiskelu on itsenäistä mutta  ohjattua ja tavoitteellista.

Kairon-instituutissa on tarjolla Lääketieteen perusteet, joka on 16 op:n kokonaisuus lähiopetuksena toteutettuna. Tällä hetkellä Kairon ei tarjoa Lääketieteen perusteet kurssia.

Terveysopisto Salus tarjoaa myös Länsimaisen lääketieteen lähiopetusta.