Länsimainen lääketiede

Ennen kurssitodistuksen saamista opiskelijan on suoritettava 30 op länsimaisen lääketieteen opintoja.  Suositeltavaa on jakaa länsimaisen lääketieteen opinnot kolmelle vuodelle muun opiskelun ohessa suoritettavaksi. Länsimaisen lääketieteen opintoja on tarjolla useissa eri koulutusorganisaatioissa sekä verkkokursseina että lähiopetuksena. Tässä on lueteltu muutamia:

Avoimessa yliopistossa on aikaisemmin ollut tarjolla 25 op:n Lääketieteen perusteita -perusopintokokonaisuus. Loput 5 op on voinut valita esimerkiksi Avoimen yliopiston Kansanterveystieteen tai Terveystieteiden 25 op:n opintokokonaisuudesta.

TAIMI-koulutuksella on tarjolla Lääketieteen perusteet 14 op kurssi sekä Lääketieteen perusteet jatkokurssi 16 op kurssi. Molemmat ovat verkkokursseja. Opiskelu on itsenäistä mutta  ohjattua ja tavoitteellista.

Terveysopisto Salus tarjoaa aika-ajoin Länsimaisen lääketieteen lähiopetusta.