Opettajat ja oppi-isät

Yhdistyksemme perustaja Antti Rautio (CV) toi perinteisen kiinalaisen lääketieteen tietämyksen Suomeen suoraan Kiinasta 1980-luvulla. Hänen oppi-isänsä Kiinassa oli Mestari He Puren, joka elvytti ja kehitti tulineulan käyttöä. He Puren nimitettiin akupunktion Kansalliseksi lääkäriksi, joita on kerrallaan vain yksi, ja hän sai arvonimen ”Neulan Sielu”. Mestarin perintöä vaalimaan perustettiin He Puren instituutti. Hänen perintöön vie eteenpäin myös hänen poikansa He Lin klinikallaan.

Antti Raution ja Tero Inkerin opettajat ja oppi-isäpolut kaaviona.

Antti Rautio ja Mestari He Puren jatkokoulutusmatkan aikana toukokuussa 1991 He Purenin klinikalla

Lue Antti Raution kirjoitus oppi-isästään Mestari He Puren:sta.

Tero Inkeri (CV) suoritti kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion peruskoulutuksen vuosina 2003 – 2005. Vuonna 2004 Antti Rautio pyysi oppilaansa Tero Inkerin oppipojakseen ja apulaisopettajakseen. Kliinisen harjoittelun Tero Inkeri suoritti Kultaneulan tutkimusinstituutin klinikalla Pekingissä Mestari Hanin johdolla.

Antti Rautio, Mestari Han ja Tero Inkeri Kultaneulan tutkimusinstituutin klinikalla joulukuussa 2004

Kultaneulamestari Wang Letingin perintö on hyvin merkittävä. Kouluissamme opetetaan monia häneltä peräisin olevia asioita, hoitotapoja ja -reseptejä ja yhdistyksemme jäsenet käyttävät niitä edelleen työssään. Tunnettu on mm. 10 neulan pernan vahvistusresepti: Shangwan (REN13), Zhongwan (REN12), Xiawan (REN10), Qihai (REN6), Tianshu (ST25), Zusanli (ST36) ja Neiguan (PC6).