WFAS

Yhdistyksemme hyväksyttiin 18.9.2015 virallisesti WFAS:n jäseneksi.

World Federation of Acupunture and Moxibustion Societies (WFAS) on kansainvälinen akateeminen järjestö, joka perustettiin marraskuussa 1987 ja jonka päämaja on Pekingissä. WFAS:llä on Kiinan kansantasavallan valtioneuvoston valtuutus ja siviiliasiain ministerin rekisteröinti. WFAS loi 1987 hallituksesta riippumattomat viralliset suhteet WHO:n (World Health Organization) kanssa.

WFAS:n tarkoitus on tarjota kansainvälinen alusta akupunktioalan vaihdolle, luoda akupunktioalan standardit, järjestää kansainvälisiä akateemisia konferensseja, edistää akupunktiota, ajaa akupunktioalan lainsäädäntöä maailmassa, kehittää akupunktioalan koulutusta ja julkaista akupunktiota koskevia julkaisuja.

WFAS:llä on 50 jäsenjärjestöä 55 maassa ympäri maailmaa.