Hallitusohjelma

3.6.2019 julkaistun Hallitusohjelman sivulla 150 sanotaan:

Selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet.