Perinteinen kiinalainen lääketiede – perusta

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen pohjana on ollut itämainen ihmiskuva. Ihminen nähdään siinä kokonaisuutena, johon kuuluu fyysisen ja psyykkisen puolen lisäksi energeettinen puoli, joka ylläpitää elämää ja elinvoimaa. Ylläpitävä energia, yinin ja yangin, määrä, liikkuvuus ja tasapaino säätelevät ihmisen hyvinvointia. Riittävä määrä oikein toimivaa energiaa on edellytys hyvinvoinnille, terveydelle ja tasapainoiselle elämälle.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoissa asiakkaan tilan selvittäminen sekä hoitosuunnitelma tehdään haastatteluun perustuen. Haastattelun ohessa käytettään myös pulssin sekä kielen analysointia. Edellä mainituin keinoin selvitetään, mistä oireet pohjimmiltaan johtuvat, jolloin hoidon päämäärät, tasapainon palauttaminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on mahdollista saavuttaa. Ihminen on jakamaton kokonaisuus, jossa kaikki tekijät vaikuttavat kaikkeen.