Lääkäriliitto

Lääkäriliitto kertoo verkkosivullaan: ”Ammatillinen edunvalvonta on Lääkäriliiton perustehtävä”.

lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

Verkkosivulla kerrotaan yleistavoite:

Lääkäriliiton mielestä seuraavan hallituksen pitää säätää uskomushoitolaki suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia …

Tavoitteet määrittelevän dokumentin luvussa 3 yleistavoitetta tarkennetaan:

Väestöä tulee suojella uskomushoitojen ongelmilta erityisellä lainsäädännöllä. Lailla tulee kieltää uskomushoitojen tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille, vakavasti sairaille (esimerkiksi syöpäsairaudet, psyykkiset sairaudet, diabetes, epilepsia) ja raskaana oleville.

lääkärien suhtautuminen täydentäviin ja vaihtoehtohoitoihin 2016

Lääkäriliitto on kartoittanut lääkärien suhtautumista täydentäviin ja vaihtoehtohoitoihin erillisillä kyselyillä 1988, 1995, 2012 ja viimeksi 2016. Lääkärilehdessä nro 39 v. 2016 julkaistussa artikkelissa todetaan:

Hoitomuotoja yhdistää se, että hoitojen teho ja turvallisuus perustuvat uskomuksiin, eivät tieteelliseen näyttöön. Hoidoilla on parhaimmillaan plasebovaikutus, jonka edellytyksenä on potilaan usko hoidon vaikuttavuuteen.

Artikkelissa todetaan tuloksista:

… akupunktioon, kiropraktiikkaan ja lymfahierontaan lääkärit suhtautuvat selvästi suopeammin. Yli viidennes lääkäreistä olisi valmis harkitsemaan näiden laajempaa käyttöä myös lääketieteessä ja noin kaksi kolmesta lääkäristä hyväksyy niiden käytön, jos joku tuntee saavansa siitä apua.

Kuitenkin:

Lähes puolet vastaajista piti uskomushoitoja jopa jonkin asteisena uhkana kansanterveydelle.