Akupunktioperuskurssin koulutusohjelma

Yleistä

Koulutusohjelma perustuu sekä kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutuksen ohjelmaan Kiinassa että WHO:n akupunktiokoulutuksen opetusohjelmaan.

Ennen kurssitodistuksen saamista opiskelijan on suoritettava 30 op länsimaisen lääketieteen opintoja. Avoimessa yliopistossa on tarjolla 25 op:n Lääketieteen perusteita perusopintokokonaisuus. Loput 5 op voi valita esimerkiksi Avoimen yliopiston Kansanterveystieteen tai Terveystieteiden 25 op:n opintokokonaisuudesta. Suositeltavaa on jakaa länsimaisen lääketieteen opinnot kolmelle vuodelle muun opiskelun ohessa suoritettavaksi.

Kurssiin sisältyy kliinisiä harjoituksia ja lopputentti. Kurssin kokonaislaajuus on 130 op. Lopputenttiin kuuluu kolme osaa:

 1. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet
 2. Akupunktio ja moksibustio
 3. Käytännön potilastapauksia

Sisältö:

I jakso: Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteoria
Johdanto
 • Kiinalaisen lääketieteen perusfilosofia, Yuan Qi teoria
 • Kiinalaisen lääketieteen perusominaisuudet
 • Kiinalaisen lääketieteen perusrakenteet
I osa: Teorioita
 • Yin ja Yang
 • Viiden elementin teoria
II osa: Sisäelimet

1. Zang ja Fu-elinten fysiologia

 • 5 Zangia
 • 6 Futa
 • Erikois – Fu

2. Zangin ja Fun keskinäiset suhteet

 • Zang suhteessa Zangiin
 • Zang suhteessa Fuhun
 • Fu suhteessa Fuhun

3. Jing, Qi, Veri, Jin ja Ye (neste)

 • Jing
 • Qi
 • Veri
 • Jin ja Ye
III osa: Meridiaaniteoria (Jing-Luo teoria)
 • Jing – Luo käsite ja mitä siihen sisältyy
 • 12 meridiaania
 • 8 ekstrameridiaania
IV osa: Tautien etiologia ja kehittyminen
 • luonnon tekijät
 • psykologiset
 • elämäntavat
 • tapaturmat
 • Tan ja Yin etiologia (lima-hyytyminen)
V osa: Diagnostiikka
 • katsominen
 • kuunteleminen, haistaminen
 • haastatteleminen
 • koskettaminen
VI osa: Tautien analyysi
 • kahdeksan perusperiaatetta
 • Zang – Fu analyysi
 • Kuuden meridiaanin analyysi
 • Wei, Qi, Jing, Veri – analyysi
 • KolmeJiao – analyysi
VII osa: Hoitoperiaatteet ja –menetelmät

 

II JAKSO: Akupunktio ja moksibustio
I osa: Meridiaani- ja pisteoppi
II osa: Hoitomenetelmät
 • Neulan käyttö
 • Moksaus
 • Kuppaus
 • Korva-akupunktio
 • Päälakiakupunktio
 • Muut
III osa: Hoito
 • Hoitoperiaatteet
 • Reseptiperiaatteet
 • Hoito
 • Taudit:
  • hengityselinten sairaudet
  • ruuansulatuselinten sairaudet
  • verenkiertoelinten sairaudet
  • korvasairaudet
  • silmäsairaudet
  • naistentaudit
  • lastentaudit
  • hermoston sairaudet